Torben Vang, kompetencemægler

Torben Vang

Værktøjskassen - HR-Landkortet

Vi arbejder med et dialogværktøj, som tydeliggører sammenhængen mellem jeres konkrete forretningsmæssige drift og den nødvendige HR-indsats. Ved hjælp at værktøjet sættes også fokus på den aktuelle indsats.

Det drejer sig om, hvilke krav forretningen stiller til HR-indsatsen - og ikke omvendt.

Værktøjet har fået navnet HR-Landkortet.

Dialogværktøjet sikrer, at vi får en aktiv og reflekteret dialog. Dialogen foregår på jeres, dvs. lederens, præmisser - og tager udgangspunkt i forretningens drift. Systematisk ledes vi i dialogen dermed frem til de kendetegn, der kan beskrive jeres virksomheds aktuelle kendetegn, f.eks.inden for:

  • Markedssituation
  • Kunde- & konkurrentadfærd
  • Lovgivning & offentlighed
  • Økonomi
  • Teknologi & IT
  • Drift & logistik
  • Administration & ledelse

Med kendetegnene som omdrejningspunkt påvises sammenhængen med HR-indsatsen.

Værktøjet danner også grundlag for det brugerdrevne værktøj HR-Update