Torben Vang

Torben Vang

Om Wiva

Wiva Group er en selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for HR- og forrentingsudvikling. Samtidig er Wiva Group ejer af Kompetencemægleren og Kompetenceværket.

Wivas rådgivning er baseret på Torben Vangs erfaring med organisations- og ledelsesudvikling i nogle af Danmarks mest markante virksomheder.Jeg trækker således på mine erfaringer fra bl.a. posten som direktør og procesejer for Human Ressource i PFA Pension A/S, posten som personale- og lederudviklingschef i Danske Bank A/S og arbejdet i adskillige faglige netværk og uddannelsesvirksomheder.

Herudover har jeg følgende nuværende og tidligere tillidsposter på min referenceliste:

  • Formand for Forsikringsakademiets Fagråd for Personlig Kompetenceudvikling fra 1999 - 2005.
  • Medlem af Training Managers Seminar (netværk af forsikringsuddannelsesinstitutioner og uddannelsesledere fra 17 europæiske lande).
  • Medlem af Garuda Vismænd.
  • Medlem af High Performance Institute's Tænketank.
  • Medlem af Kompetencerådet (var med til at stifte det under Mandag Morgen i 1996).
  • Repræsentantskabsmedlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, samt medlem af Personale-chefudvalget.
  • Censor og medlem af Undervisningsministeriets Eksamenskommission.
  • Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsesmedlem i to konsulenthuse, i foreninger samt i Teatertapperiet A/S.