Kompetencemægleren

Fra tid til anden står enhver virksomhed i en situation, hvor ekstern hjælp ønskes til en konkret opgave eller et større projekt. Ofte opleves at det er lidt af en jungle at bevæge sig ud i - man har behov for hjælp til at finde den rette hjælp.

Kompetencemægleren er produktet, der muliggør one-stop-shopping for virksomhedens samlede rådgivningbehov. Kompetencemægleren optimerer analyse, planlægning og gennemførelse af tværgående udviklingsprojekter.

Kompetencemægleren arbejder på virksomhedens præmisser og tager derfor afsæt i den forretningsmæssige virkelighed. Indsatsen er baseret på Kompetenceværket, et fagligt netværk, der repræsenterer alle væsentlige human ressource processer.

  • Grundig analyse af behov
  • Planlægning og gennemførelse af al ekstern bistand
  • Udvikling og supervision af interne projekter
  • Katalysator for forretnings-, organisations- og ledelsesudvikling