Torben Vang

Torben Vang

Kerneydelser

Wiva er jeres mulighed for styrke HR-indsatsen ved sparring og bistand til udvikling, implementering og kvalitetssikring på alle niveauer.

I får professionel rådgivning og sparring inden for:

  • Forandringsledelse i krydsfeltet mellem forretningsudvikling og HR.
  • Strategiudvikling og strategiseminar. 
  • Organisations- og ledelsesudvikling.
  • Udvikling og håndtering af personalepolitik.
  • Modernisering af HR-funktionen, herunder systemimplementering.
  • Fortrolig sparring.

Gennem Kompetencemægleren, har vi adgang til en række unikke kompetencer samlet i Kompetenceværket. Herigennem kan vi implementere endog meget store og komplekse udviklingsopgaver.