HR - Update – metoden bag.

Gode resultater i en organisation er oftest afhængig af de rette kompetencer og den rette organisering i forhold til organisationens udfordringer. Det drejer sig altså om håndteringen af kompetencebehov og udviklingsbehov.

Denne håndtering udgør i de fleste organisationer et af de største omkostningsområder. Derfor er det vigtigt, at have overblik over sammenhængene mellem organisationens udfordringer og indsatsen med kompetenceudvikling. Men de sammenhænge er ikke altid lige lette at se.

HR-update er en præcis, men fleksibel metode, der afdækker af en organisations eller en gruppes udviklingsbehov. Metoden bygger på et dialogbaseret diagnoseværktøj, der er specielt udviklet af Kompetencemægleren til at afdække, hvor en organisation skal koncentrere sin udviklingsindsats, - eller hvor indsatsen skal lægges i forhold til en gruppes udvikling.

Indgangsvinklen er altså en vurdering af organisationens – eller gruppens – aktuelle og fremtidige udfordringer. Dialogen søger at koncentrere vurderingen om de kompetenceafhængige og jobrelaterede udfordringer, som fremmer eller hæmmer resultatopnåelsen. For at kunne udlede udfordringerne følges en spørgeguide. Spørgsmålene drejer sig om de HR processer, der har betydning for organisationen.

Via dialogen nås frem til dét omdrejningspunkt, der viser sammenhængen mellem udfordringer og håndtering af udviklingsbehov. Det dialogdeltagernes egne ræsonnementer, der anvendes til at udlede omdrejningspunktet. Ved hjælp af et enkelt værktøj vises billedligt talt sammenhængen på et scorecard. Dette kort har form af et landkort – HR Landkortet.

Efter behov er det muligt at inddrage en status på den aktuelle indsats. Formålet hermed er, at synliggøre om der er sammenhæng mellem de konstaterede udfordringer, og den allerede gjorte indsats.

Behovsafdækningen afsluttes ved, at de identificerede sammenhænge naturligt peger på relevante udviklingstiltag. Disse kan overføres til en kort, operationel rapport, som vil være den præcise ramme for en konkret indsatsprioritering.