Puslespil

Wiva Group - skaber sammenhæng

Nye veje med Wiva
Wiva er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed, som tilbyder en forretningsbaseret HR-rådgivning og går nye veje for at finde og optimere sammenhængene mellem god forretningsdrift og menneskelige ressourcer.

Jeres forretning er vores fælles udgangspunkt. Wivas succeskriterium er at afdække og hjælpe jer til at gøre brug af de mange uudnyttede ressourcer, der findes i virksomheden.

Gennem professionel human ressource management kan I som virksomhed sikre jer en fordel, der både følger et helhedssyn på virksomhedsledelse og sætter fokus på resultater.

Begynd her
Lad os aftale en indledende snak. Ud fra den kan I danne jer et indtryk af mine kompetencer, mit netværk, mine værktøjer og min mission.
Tlf. 40 19 48 98, wiva@wiva.dk 

Tillidsbaseret Lean - Uddannelse

Tillidsbaseret Lean er en grundlæggende og praktisk lederuddannelse for medarbejdere i virkssomheder og organisationer, der arbejder med Lean.

Uddannelsen beskæftiger sig med de dilemmaer, som lederen står overfor i hverdagen, når der arbejdes med Lean, samarbejde og forandringer. Læs mere her: Lean kursus og Lean uddannelse.